מענה ל־צמחים משולי גינות לצדי דרכים באשדוד.

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל צמחים משולי גינות לצדי דרכים באשדוד. מענה ל־צמחים משולי גינות לצדי דרכים באשדוד.

#2586878

כנפון זהוב כ30 פרטים הגיעו לפריחה ונעקרו . 21.07.2017

{25868-75} כנפון זהוב
{25868-77} כנפון זהוב