מענה ל־ועוד מהר הנגב

#2586756

זוזימה מדברית
בן-חצב מדברי
דורבנית סגולה – פרי
שיטה סלילנית
סתוונית הקליפות
יפרוק תלת-כנפי
דורבנית סגולה – פרח אחרון
עפעפית דו-אבקנית