מענה ל־בקשה לאישור\ זיהוי צמחים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל בקשה לאישור\ זיהוי צמחים מענה ל־בקשה לאישור\ זיהוי צמחים

#2566099

האם זהו אכן היפוכריס נדיר?
זה נראה מתאים לתמונות בדף שלו באתר::
רואים התחלה קטנה של פריחה.
אם כן, מצאתי מספר שיחים של פרטים שלו, ונראה שהוא מחבב את שולי הכביש.

{25660-97}
{25660-98}