מענה ל־בקשת זיהוי

#2566087

עוד תמונות מכווצות::

סליחה שהאיכות לא בשמים:: ושהמצליב האדום בטעות הועלה שוב::
לא רוצה למחוק הכל ולהעלות בלעדיו כי יש מצב שזה פשוט לא יעלה שוב::

תודה על ההבנה

{25660-63}
{25660-67}
{25660-71}
{25660-68}
{25660-76}
{25660-77}
{25660-78}
{25660-80}
{25660-81}
{25660-79}