מענה ל־בקשת זיהוי

#2566014

טוב אז בעזרת בעלי היקר הורדתי תוכנה לכיווץ תמונות…
מקווה שזה ישפר את המצב! למרות שהאיכות יורדת מקווה שזה עדיף מכלום.
פה רואים מצליב בודד שראינו בצבע אדום.
בכל מקרה היה קשה להוציא תמונה טובה כי היתה רוח.
אבל בגדול:
-מצליב
-עלי כותרת אדומים
– מרכז שחור.
לא זכור לי מעולם שראיתי כזה דבר.

{25660-13}