מענה ל־יובל צפוני לנחל דימונה, 25-27/03/20, חלקם בקשה לזיהוי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל יובל צפוני לנחל דימונה, 25-27/03/20, חלקם בקשה לזיהוי מענה ל־יובל צפוני לנחל דימונה, 25-27/03/20, חלקם בקשה לזיהוי

#2565993

זמזומית המדבר היו כמובן כולן כבר בפרי

{25659-92} זמזומית המדבר