מענה ל־יובל צפוני לנחל דימונה, 25-27/03/20, חלקם בקשה לזיהוי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל יובל צפוני לנחל דימונה, 25-27/03/20, חלקם בקשה לזיהוי מענה ל־יובל צפוני לנחל דימונה, 25-27/03/20, חלקם בקשה לזיהוי

#2565985

נראה שחלק מהצילומים לא עלו אז מוסיפה כמה. היו כמובן כל מרבדי המצליבים שכבר הוצגו כאן בשפע.

{25659-80} קדד הנגב
{25659-82} קדד באר-שבע
{25659-84} חלמית גדולה