מענה ל־הנגב בשיא פריחה; חלק רביעי-מעבר לוץ ובורות לוץ

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל הנגב בשיא פריחה; חלק רביעי-מעבר לוץ ובורות לוץ מענה ל־הנגב בשיא פריחה; חלק רביעי-מעבר לוץ ובורות לוץ

#2565008

7. ולריינית מכונפת

2 התמונות הראשונות של איתן שפירא-תודה!

גם בבורות לוץ ואגן נחל ניצנה

{25649-97}
{25649-99}
{25650-01}
{25650-03}
{25650-05}
{25650-07}