מענה ל־אביב חורפי בנגב; חלק שני-הנגב המערבי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל אביב חורפי בנגב; חלק שני-הנגב המערבי מענה ל־אביב חורפי בנגב; חלק שני-הנגב המערבי

#2564202

4. אלקנה סמורה

צומת גורל

בצומת גורל היו גם שום ארדל, סומקן דוקרני, נוניאה פלישתית ועוד הרבה. אבל היה גם חושך.

{25642-01}