מענה ל־29.02.20 אירוס הארגמן ממערב למגדים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל 29.02.20 אירוס הארגמן ממערב למגדים מענה ל־29.02.20 אירוס הארגמן ממערב למגדים

#2563425

מה שלא ידוע לי:
א.מתי נשתלו
ב.האם הכל שתול , או חלק מהקבוצות הם כבר חדשות יותר.

בכל מקרה הם נראים מאוד נהנים שם.