מענה ל־בקעת ים המלח

#2558368

2. יפרוק זיפני

כעת זהו הצמח השולט בשטח מבין הסלקיים למיניהם, שרובם ככולם יבשים ולא פוטוגניים.

בכל מקום

{25583-67}