מענה ל־סומקן (Onosma) לא מזוהה מהחרמון

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל סומקן (Onosma) לא מזוהה מהחרמון מענה ל־סומקן (Onosma) לא מזוהה מהחרמון

#2557692

שמואל מזר
משתתף

ניסיון להגדרה : הסוג סומקן Onosma , משפחת הזיפניים Boraginaceae, נחשב סוג קשה מבחינה טקסונומית. הסימן הדיאגנוסטי החשוב בסוג קשור לכסות השערות והזיפים שעל האפידרמיס של אברי הצמח. סוגים רבים במשפחת הזיפניים הם בעלי זיפים מעובים בבסיסם. בסוג סומקן כסות העלים והגבעול כוללת 3 מרכיבים: זיפים בעלי בסיס מעובה כמין יבלת -גבשוש seta, זיפים קטנים בהרבה, הקורנים ככוכב מבסיס הגבשוש, ויוצרים מעין טבעת או טבעות סביבו – setules, זיפים דמויי כוכב, או “זיפים כוכביים” או זיפים שעירים- , בעלי 4-20 קרנות או קרניים בבסיס הזיף; ושערות קצרות מאד, הממלאות את השטח בין הזיפים. הופעת “הזיפים הכוכביים” מוגבלת בסקציה Onosma לתת סקציה Asterotricha, ואילו המינים בעלי גבשוש קרח שייכים לתת-סקציה Haplotricha. הקושי הוא שבפועל קשה להבחין בין טיפוסי הזיפים, גם משום שיש מעברים ביניהם. קושי נוסף נעוץ בזה שתאורי המינים בספרי הפלורה אינם מספקים את הנתונים המדויקים, ואין נגד מה להשוות את מה שנמצא בשטח. בעיה נוספת היא שנתוני הזיפניות אמורים להתייחס בנפרד לגבעולים, לעלים, לפעמים לעלים עליונים ותחתונים בנפרד, ולגביע.
הרוויזיה האחרונה בסוג סומקן נעשתה ע”י הרלד רידל Harald Riedl מחברו של הערך סומקן בפלורה של טורקיה. כבר שם ב 1978, הובעה הדעה ששיטת המיון בסוג טעונה שיפור. גם מחברי הפלורה של אירופה מביעים מסקנה דומה. טורקיה היא מרכז התפוצה של הסוג סומקן. הפלורה של טורקיה מכילה 88 מינים בסוג זה, וזו של אירופה – 33 מינים. בשנים האחרונות פורסמו גילויים רבים של מינים חדשים, בעקר בטורקיה ואירן, ומספר המינים גדל משמעותית ( אומנם לא ברור אלו מהם אושרו ). במחקרים אלו יש נסיון להשתמש בכלים נוספים, בתחום קריולוגיה, אנטומיה, פלינולוגיה ואחרים.
איור חלקי למצב המחקר בנושא סומקן אפשר לקבל מתוך עיון במאגרים הטקסונומיים הגדולים . מספר המינים התקפים לפי ה-PlantList הוא 86, מספר המינים הטעונים בדיקה – unresolved הוא 312, בזה כל המינים שבארץ. ב-EuroMed מספר המינים התקפים הוא 128, כולל את המינים שבארץ.
באשר לסומקן שנמצא בהר שקד: לא הצלחנו לזהות את המין. אחת הסיבות לכך היא כי לא ראינו את שלב הפריחה, ויש לזה חשיבות , במיוחד משום שבחלק ממיני הסומקן הכותרת משנה את צבעה במהלך הפריחה. הצלחנו לאתר מספר מינים הנראים קרובים לצמח שתארנו. ברור שהמין שנמצא בהר שקד שייך לקבוצת Asterotricha. מינים קרובים אך לא זהים: כלולים בפלורה טורקיה
O. armenum, O. roussaei , O. aucheranum , השנים האחרונים נתונים מלבנון.