מענה ל־סומקן (Onosma) לא מזוהה מהחרמון

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל סומקן (Onosma) לא מזוהה מהחרמון מענה ל־סומקן (Onosma) לא מזוהה מהחרמון

#2557666

שמואל מזר
משתתף

תאור – כפי שנצפה בשטח: רב שנתי, בעל מערכת שורשים מסועפים ומעוצים, כנראה קנה שורש ,המגדל שושנות עלים שחלקן מצמיח גבעול ובראשו תפרחת, וחלקן שושנות עקרות. גדל בגוש צפוף, בעל מופע ירוק-אפור.
גבעולים – בגובה עד 15 ס”מ, צפופים, זקופים, בלתי מסועפים, בעלי עלים ערוכים בשושנת ועלי גבעול ,נושאים זיפים מפושקים, דוקרניים, באורך משתנה עד 3 מ”מ. הזיף יושב על גבשושית שעליה (בד”כ) שערות קצרות, לעיתים מסודרות כטבעת היקפית, מופע לא אחיד. בין הזיפים שערות קצרות מהזיפים ושערות קצרות מאד, בודדות ומקבצים בפיזור לא אחיד, נוטות כלפי מטה .
עלי השושנת- מאורכים, דמויי מרית, קהים בראשם, בעלי פטוטרת שטוחה, גודלם 20-25 x 3 מ”מ, שפת העלה גלולה כלפי מטה. הטרף מכוסה בזיפים דוקרניים באורך משתנה עד 3 מ”מ, מפושקים באזור הפטוטרת, מפושקים או כפופים ונוטים קדימה בשטח הטרף. הזיפים יוצאים מגבשוש שסביבו מעין 2-3 טבעות היקפיות של כ-15 (?) שערות קצרות. עלי השושנת ברובם ירוקים בזמן התצפית.
עלי גבעול – דומים לעלי השושנת, יושבים או כמעט יושבים, קצרים מעט מעלי השושנת, מפושקים בזווית חדה לגבעול. תפרחת חד -בדית בעלת חפים, יחידה בראש הגבעול, מפוצלת מעט, נושאת3-1 פרחים , זקופים לאחר הפריחה.
עוקץ הפרח (בפרי) אורך 7-3 מ”מ. חפים – דמויי עלה, קצרים מהגביע, אורך 8-5 מ”מ.
גביע (בפרי) – כמעט סגור, אורך 12-10(14) מ”מ, אונות סרגליות מופרדות כמעט עד הבסיס, מכוסות זיפים מפושקים דוקרניים. הזיפים יוצאים מגבשוש . שערות קצרות מאד במיקום אקראי בין הזיפים.
כותרת – יבשה, באורך כ 18 מ”מ או פחות, בצורת אלה, קרחת, בצבע צהבהב. להערכתנו צבע הכותרת בפריחה בין צהוב ללבן.
עמוד עלי – נשאר לאחר נשירת הכותרת. אורך כ 2.3 ס”מ
מאבקים בולטים מעט מהכותרת היבשה.
פרי –פרודות בצבע קרם אפור, 4X2.5 מ”מ,חלקות,מבריקות, מעוקלות, בעלות חוד, קרין גבי ומעין קרין נוסף בכל צד ,המסתיים בכתף.

{25576-61}
{25576-64}
{25576-65}