מענה ל־הסוג חלבלוב. אך האם מינו ח.החוף ? עזרו לי בזיהוי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל הסוג חלבלוב. אך האם מינו ח.החוף ? עזרו לי בזיהוי מענה ל־הסוג חלבלוב. אך האם מינו ח.החוף ? עזרו לי בזיהוי

#2557556

מרים מילוא תיקנה אותי בפירוש שם הזן שצויין לעיל (Euphorbia terracina var. ecarunculata), שמשמעותו הנכונה היא “חסר קרונקולה” ולא כפי שסברתי “חסר קרניים”; הקרונקולה היא גופיף שומני הצמוד לזרעים של מיני חלבלוב שונים, בהם חלבלוב החוף.
תודה למרים על התיקון!
משכך, המשכתי לנסות ולמצוא פתרון למופע חסר הקרניים שצילם נעם; בין השאר, עיינתי במפתח הסוג בפלורה של תורכיה, בה מופיעים 91 מיני חלבלובים. בפלורה זו המפתחות ערוכים כך, שכאשר ישנה כמות מרובה של מינים, הם מופרדים לכמה קבוצות, וחלבלוב החוף נמצא בקבוצה G. כאן יש לציין כי מיון וזיהוי ודאי של חלבלובים הוא לפי צורת הזרעים, ושאר המאפיינים (עלים, בלוטות, קרניים וכו’) יכולים לסייע בזיהוי באופן משני בלבד (וזה נכון גם לגבי הצילומים של נעם). ובכן, בעיון במפתח של קבוצה G בפלורה של תורכיה נמצא כי חלבלוב החוף מופיע פעמיים: פעם אחת בקבוצת חלבלובים חסרי קרני בלוטות, ופעם נוספת בקבוצה בעלת קרני בלוטות (ראו סעיף 3 בצילום הקטע מהפלורה התורכית); משמעות ההופעה הכפולה היא שישנו מופע מוכר של חלבלוב החוף ללא קרני בלוטות, בדיוק כפי שהחלבלוב המגלי מופיע פעמיים במגדיר הצהוב מאותה הסיבה (סעיף 24 במפתח הסוג במגדיר הצהוב), כמו גם חלבלוב עגול עלים המופיע פעמיים בגלל מופעים שעירים או קרחים של פירותיו (ויש דוגמאות נוספות להופעה כפולה במפתחות של מינים נוספים).
יחד עם זאת, שלא כמו בתאורי מינים אחרים בעלי שונות מורפולוגית, בתאור המפורט של המין חלבלוב החוף בפלורה התורכית לא מוזכרת האפשרות של המצאות מופע חסר קרני בלוטות, אלא רק שהבלוטות “בעלות קרניים ארוכות” (“Glands long-horned”). אינני יודע מה הסיבה לכך-אולי בגלל שהבוטנאי שכתב את הערך חלבלוב בפלורה זו נעזר בהגדרות של מחבר אחר (כפי שמצויין בפתיח לסוג) והמופע הושמט, או מסיבה אחרת. יש להניח גם כי המופע חסר הקרניים נדיר למדי, ולא מצאתי באף מקום אחר אזכור לכך. זוהי בכל מקרה מציאה מעניינת, וכפי שציינתי לעיל כדאי להעביר פרט לעשבייה, ובאם ניתן לבדוק את הזרעים.

צילום מפתח קבוצה G של הסוג חלבלוב (הפלורה של תורכיה, כרך 7, עמודים 577-576):

{25575-53}
{25575-55}