מענה ל־צמח (גובהו לפחות כמטר) באזור ביצתי. האם חומעת החוף ?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל צמח (גובהו לפחות כמטר) באזור ביצתי. האם חומעת החוף ? מענה ל־צמח (גובהו לפחות כמטר) באזור ביצתי. האם חומעת החוף ?

#2557038

תודה זלמן על עזרתך. באשר לחלבלוב החוף והזן שלו, אני רואה שאתה מאוד מתעניין, אמתין בסבלנות.
באשר לחומעה… חבל אבל אין לי תקריב לשיניים על קשוות הפרי. אגב : המקום בו צולמה ובריכת יער
לא כה רחוקים וגם דומים באופיים הלח והבוצני. יש לי עוד מספר צמחים מהמקום להם אזדקק לעזרה בזיהוי,
ומי כמוך בקיא ותורם. אסיים בעוד 3 צילומים של חומעה משוננת שהיתה ממש ליד חומעת החוף בה אנו דנים.
שבת שלום, ממני נעם.

{25570-33}
{25570-34}
{25570-35}