מענה ל־בריכת רם ואתרי מים אחרים בצפון

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל בריכת רם ואתרי מים אחרים בצפון מענה ל־בריכת רם ואתרי מים אחרים בצפון

#2518060

19. לסיום, בפינת התרבות, לפופית סגולה (Ipomoea purpurea).
צמח בעל נטיה להימלט מגינות וממשוכות, ששם מקומו הטבעי; נתקלים בו שוב ושוב בבקעת יעפורי במקומות בלתי צפויים.

בריכת רם

{25180-55}
{25180-57}
{25180-59}