מענה ל־בריכת רם ואתרי מים אחרים בצפון

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל בריכת רם ואתרי מים אחרים בצפון מענה ל־בריכת רם ואתרי מים אחרים בצפון

#2518021

12. לוטוס הביצות

בריכת רם (גוש צפוף בקוטר של כמה מטרים, מרשים ביותר…)

{25180-16}
{25180-18}
{25180-20}