מענה ל־מלוכיה נאכלת

#2517937

אורך הפירות הבשלים כ 10 ס״מ . לאורכו יש חמש זוגות רכסים . מצורף צילום ובו רואים חתך רוחב בפרי , מבחינים בפרי ברכסי האורך וחמשת הזרעים בחמשת לשכות הפרי .

{25179-36}