מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שמורת החרמון 09.06.2018 מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

#2517827

צמחיה בעליה מרכבל תחתון, חלק זה לא במסלולי הסקי [רום 1850-2020מטר]

{25178-00} חלבלוב קוצני
{25178-02} קרנונית נפוחה
{25178-04} כף-אווז רבת-עלים
{25178-06} שלטה צרת-עלים
{25178-08} נזמית מקווקוות
{25178-10} ורוניקה אפרפרה
{25178-12} קערורית סגולה
{25178-14} שושנתית הלבנון
{25178-16} אבובית החרטומים
{25178-18} פעמונית אמתית
{25178-20} דבקה משחירה
{25178-22} מרווה בוצינית
{25178-24} קוסיניה חרמונית
{25178-26} אליסון הסלעים