מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שמורת החרמון 09.06.2018 מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

#2517695

צמחיה בעליה במסלולי הסקי מרכבל תחתון [רום 1750-1850מטר]

{25176-68} ציפורנית הלבנון
{25176-70} קחוון דל-אונות
{25176-72} חד-אבקן ארוך-פרחים וקרקש קליקי
{25176-74} לשון-כלב הררית
{25176-76} לשון-כלב הררית
{25176-78} קדד השרף
{25176-80} נפית קיליקית
{25176-82} דובדבן שרוע
{25176-84} אבובית מקורקפת וטלפיון חרמוני
{25176-86} קדד האורנים
{25176-88} חוחן צמיר
{25176-90} נואית קוצנית
{25176-92} נואית קוצנית
{25176-94} ציפורנית מפושקת