מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שמורת החרמון 09.06.2018 מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

#2517664

צמחיה בעליה במסלולי הסקי מרכבל תחתון [רום 1650-1750מטר]

{25176-37} חד-אבקן ארוך-פרחים
{25176-39} חטמית קירחת
{25176-41} דרכנית אפורה
{25176-43} דרכנית אפורה
{25176-45} ציבורת ההרים
{25176-47} חרחבינה חרמונית
{25176-49} חרחבינה חרמונית
{25176-51} בוצין סיני
{25176-53} בוצין דמשקאי
{25176-55} קרקש קיליקי
{25176-57} חסרף מזרחי
{25176-59} פרגה קרחת
{25176-61} לוענית מפושקת
{25176-63} נפית איטלקית