מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שמורת החרמון 09.06.2018 מענה ל־שמורת החרמון 09.06.2018

#2517626

המשך צמחיה באותו מקטע.

{25176-08} שום האבקנים
{25176-13} שום האבקנים
{25176-15} בר-דורבן אשון
{25176-17} בר-דורבן אשון
{25176-19} זקן-תיש צהוב
{25176-21} תלתן הדור
{25176-23} תלתן
{25176-25} תלתן