מענה ל־שמורת החרמון 08.06.2018

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שמורת החרמון 08.06.2018 מענה ל־שמורת החרמון 08.06.2018

#2517464

המשך צמחיה מפגש הכביש לרכבל עליון.

{25174-32} ארכובית לבנונית
{25174-34} ארכובית לבנונית
{25174-36} אליסון
{25174-38} אליסון
{25174-40} שלהבית צהובת-עלים
{25174-42} שלהבית הררית
{25174-44} נפית קיליקית
{25174-46} כלכלך שעיר-פרי
{25174-48} כשות קוטשי
{25174-50} קערורית נאדית
{25174-52} סיברה ננסית
{25174-58} מרווה בוצינית
{25174-63} מרווה בוצינית