מענה ל־שמורת החרמון 08.06.2018

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שמורת החרמון 08.06.2018 מענה ל־שמורת החרמון 08.06.2018

#2517274

המשך צמחיה

{25172-49} מרמר הערבות
{25172-51} מרמר הלבנון
{25172-53} שום גבוה
{25172-55} שום גבוה
{25172-57} אליסון הסלעים
{25172-59} געדה מצויה
{25172-61} אירוס ארם-נהריים
{25172-63} חטמית קירחת
{25172-65} שברק פעוט
{25172-67} שברק פעוט
{25172-69} חסרף מזרחי
{25172-71} שלהבית הררית
{25172-73} חרחבינה חרמונית