כאן תוכלו למצוא את כל המשפחות והסוגים שגדלים בארץ ישראל, מסודרים בסדר אלפביתי.

שימו לב לסימון המפתח key המציין סוג או משפחה שמכילים מפתח הגדרה. אנחנו עמלים על הוספת מפתחות הגדרה לכל המשפחות והסוגים ברשימה, מתוך המגדיר הצהוב.

משפחת הדגניים Gramineae (Poaceae)

משפחת המורכבים Compositae (Asteraceae)

משפחת המצליבים Cruciferae (Brassicaceae)