116 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אלתיים (1)

אוג (1)

אוג הבורסקאים

ארכוביתיים (1)

חמעה (1)

חומעה משוננת

דלועיים (1)

מלפפון (1)

מלפפון משולש

ולריניים (1)

חד-אבקן (1)

חד-אבקן ארוך-פרחים

ורבניים (1)

ליפיה (1)

ליפיה זוחלת

זוגניים (1)

שבר (1)

שבר לבן

זיפניים (1)

לפית (1)

לפית סיני

סוגים נוספים (1)

חבלבלן המשוכות

חיעדיים (1)

צלקנית (1)

צלקנית החרבות

חלבלוביים (1)

מרקולית (1)

מרקולית מצויה

כף-הצפרדע (1)

חצצון (1)

חצצון מרצעני

כפריים (1)

שנית (1)

שנית נטופה

לחכיים (2)

לחך (2)

לחך גדול