65 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אדריים (1)

אדר (1)

אדר סורי

ארכוביתיים (2)

חמעה (2)

חומעת האווירון חומעת הפקעת

גפניים (1)

גפן (1)

גפן היערות

דקליים (2)

דום (2)

דום מצרי תמר מצוי

זיתיים (1)

מילה (1)

מילה סורית

חלבלוביים (1)

מרקולית (1)

מרקולית מצויה

טופליים (1)

טופל (1)

טופל אדום

טמוסיים (2)

טמוס (2)

טמוס מזרחי טמוס מצוי

ירבוזיים (2)

ירבוז (2)

ירבוז הגדות ירבוז פלמר

כליליים (1)

חרוב (1)

חרוב מצוי

מתנניים (1)

מתנן (1)

מתנן שעיר