105 תוצאות

מאפיינים
Sort form

צלפיים (2)

צלף (2)

צלף מצרי צלף סחוסי

קיסוסיים (1)

קיסוס (1)

קיסוס החורש

רכפתיים (1)

רכפתן (1)

רכפתן מדברי

שושניים (1)

קיסוסית (1)

קיסוסית קוצנית

שיטיים (2)

ינבוט (2)

ינבוט השדה שיטה דוקרנית

שעוניתיים (1)

שעונית (1)

שעונית התות

שפתניים (1)

חד-שפה (1)

חד-שפה מצוי תת-מין שלוש-אונות

תותיים (1)

פיקוס (1)

פיקוס בת-שקמה