12 תוצאות

מאפיינים
Sort form

דלועיים (1)

לעוסית (1)

לעוסית מטפסת

ורבניים (1)

שיח-אברהם (1)

שיח-אברהם מצוי

חלמיתיים (1)

עוגית (1)

עוגית חרמונית

מרסיליים (1)

מרסיליה (1)

מרסיליה זעירה

צלפיים (1)

באשן (1)

באשן מחומש