214 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אדריים (1)

אדר (1)

אדר קטן-עלים

אירוסיים (2)

אירוס (2)

אירוס ווסט רומולאת השלג

אלוניים (2)

אלון (2)

אלון הלבנון אלון חרמוני

אספלניים (1)

אספלנון (1)

אספלנון הנקיקים

אסקלפיים (1)

איסם (1)

איסם קטן-פרחים

סוגים נוספים (2)

גפוף החרמון ריבס אמיתי

אשחריים (1)

אשחר (1)

אשחר הלבנון

ברושיים (2)

ערער (2)

ערער ברושי ערער גלעיני

גרניים (2)

ביברשטיניה (2)

ביברשטייניה שסועה גרניון הלבנון