372 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אברניתיים (1)

אברנית (1)

אברנית הנשר

אברתיים (1)

אברה (1)

אברה ארוכת-עלים

אזוליים (1)

אזולה (1)

אזולה שרכית

אלף-העלה (1)

אלף-עלה (1)

אלף-עלה משובל

אספלניים (1)

אספלנון (1)

גריזית אירופית

אסקלפיים (1)

חנק (1)

חנק מחודד

אפרוריתיים (1)

אפרורית (1)

אפרורית מצויה

אשחריים (1)

שיזף (1)

שיזף מצוי

בוציציים (1)

בוציץ (1)

בוציץ סוככני