244 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אורניים (2)

אורן (2)

אורן הצנובר אורן קפריסאי

אזדרכתיים (1)

אזדרכת (1)

אזדרכת מצויה

אירוסיים (1)

אירוס (1)

אירוס לבנבן

אלתיים (2)

פלפלון (2)

פלפלון בכות פלפלון דמוי-אלה

אסקלפיים (1)

ארויה (1)

ארויה משיינית

סוגים נוספים (2)

חומעה יפה חומעה משוננת

אשליים (1)

אשל (1)

אשל סין

גמאיים (2)

גומא (2)

גומא הפקעים גומא תרבותי

גרניים (1)

מקור-חסידה (1)

מקור-חסידה חלמיתי