1593 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אברתיים (1)

אברה (1)

אברה ארוכת-עלים

אדמוניתיים (1)

אדמונית (1)

אדמונית החורש

אדריים (2)

אדר (2)

אדר סורי אדר קטן-עלים

אורניים (2)

אורן (2)

אורן הצנובר אורן קפריסאי

סוגים נוספים (1)

רומולאת השלג

אלטיניים (1)

אלטין (1)

אלטין הדורים

אפרוריתיים (1)

אפרורית (1)

אפרורית מצויה

ארכוביתיים (28)

ארכובית (8)

ארכובית ארץ-ישראלית ארכובית החוף

ארכובית (5)

ארכובית הכתמים