1058 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אברתיים (1)

אברה (1)

אברה ארוכת-עלים

אדריים (1)

אדר (1)

אדר קטן-עלים

אלוניים (1)

אלון (1)

אלון שסוע

אלטיניים (1)

אלטין (1)

אלטין הדורים

אפרוריתיים (1)

אפרורית (1)

אפרורית מצויה

ארכוביתיים (25)

ארכובית (10)

ארכובית ארץ-ישראלית ארכובית החוף

ארכובית (5)

ארכובית הכתמים