22 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אברניתיים (1)

אברנית (1)

אברנית הנשר

אברתיים (1)

אברה (1)

אברה ארוכת-עלים

אזוליים (1)

אזולה (1)

אזולה שרכית

חשפוניתיים (1)

חשפונית (1)

חשפונית עדינה

לשון-אפעה (2)

לשון-אפעה (2)

לשון-אפעה קטנה לשון-אפעה רבת-עלים

מרסיליים (1)

מרסיליה (1)

מרסיליה זעירה

סלביניים (1)

סלביניה (1)

סלביניה צפה

רב-רגליים (1)

רב-רגל (1)

רב-רגל פשוט

שבטבטיים (2)

שבטבט (2)

שבטבט גדול שבטבט ענף

שערות-שולמית (1)

שערות-שולמית (1)

שערות-שולמית מצויות

שרכיניים (1)

שרכייה (1)

שרכייה אשונה

שרכיתיים (1)

גפית (1)

גפית הביצה

שרכרכיים (2)

שרכרך (2)

שרכרך הסלעים שרכרך ריחני