22 תוצאות

מאפיינים
Sort form

גמאיים (1)

גומא (1)

גומא חלקלק

ורבניים (1)

ורבנה (1)

ורבנה שרועה

טופליים (1)

טופל (1)

טופל אדום

מורכבים (2)

חסה (2)

חסה רותמית קחוון מצוי

מצליבים (1)

ילקוטון (1)

ילקוטון שרוע

סוככיים (1)

צלע-שור (1)

צלע-שור ערבתית

סופיים (1)

סוף (1)

סוף מצוי

סלקיים (1)

סווד (1)

סווד אצטרובלי

עלקתיים (1)

עלקת (1)

עלקת נטויה

פרפרניים (1)

שברק (1)

שברק סיצילי

ציפורניים (1)

אפזרית (1)

אפזרית דו-אבקנית

צלפיים (1)

צלף (1)

צלף סיצילי