99 תוצאות

מאפיינים
Sort form

אברתיים (1)

אברה (1)

אברה ארוכת-עלים

אדמוניתיים (1)

אדמונית (1)

אדמונית החורש

אדריים (1)

אדר (1)

אדר קטן-עלים

אלטיניים (1)

אלטין (1)

אלטין עקום-זרעים

ארכוביתיים (2)

ארכובית (2)

ארכובית החוף בת-ארכובית הכתמים

בקעצוריים (1)

בקעצור (1)

בקעצור שלוש-האונות

ברושיים (1)

ערער (1)

ערער ברושי

גליתיים (1)

גלית (1)

גלית גדולה

גמאיים (1)

אגמון (1)

אגמון האגם

חיעדיים (1)

אהל (1)

אהל הגבישים

סוגים נוספים (1)

מרקולית מצויה

חלמיתיים (1)

חלמית (1)

חלמית גדולה

סוגים נוספים (1)

קרסולת השלולית

טובעניתיים (2)

טובענית (2)

טובענית אביבית טובענית העוקצים