sagittate, arrow-shapedsagittate, arrow-shaped

איור הממחיש את תיאור המונח