רגלת הגינה: מפתח להגדרת המיקרו-מינים

פורסם: 4 באפריל 2010, כ' בניסן תש"ע | עודכן: 22/01/15

המפתח המובא כאן כולל את כל המיקרו-מינים של קבוצת רגלת הגינה מכל רחבי העולם. קשה לחזות מראש אם יגיע מין זה או אחר לארץ וכיצד יקלט בה.

1. הזרעים כחלחלים, מכוסים (מעטים או רבים אף באותו פרט) בשעווה; תאי האפידרמיס מוארכים באופן רדיאלי; ה”אצבעות” קצרות (איור 11.1.15). רגלת ניקרגואה
1. הזרעים אינם מכוסים בשעווה ← 2
2. הקוטר הארוך של הזרע עולה על 0.85 מ”מ ← 3
2. הקוטר הארוך קצר מ-0.85 מ”מ ← 12
3. פני הזרע אינם מבריקים, לפחות כמה מהם בעלי ברק מתכתי; בפני הזרע בליטות בעלות שוליים תלולים שעשויות להיראות כנקודות לבנות, הנראות בהגדלה של פי-100 עד פי-1000 (איור 11.1.13c). ← 4
3. פני הזרע מבריקים; אם מכוסים בבליטות, שפתן מסתיימת בהדרגה כמו “עקיצות היתוש” (איור 11.1.13d) ← 5
4. התאים איזודיאמטריים בעלי “אצבעות” ארוכות, חלקם האמצעי קמור, נראה כגב של צב. צמחים של דרום-מערב ארצות הברית (איור 11.1.16). P. impolita
4. התאים מוארכים ו”אצבעותיהם” קצרות. צמחי האיים הקנריים (איור 11.1.17). רגלה קנרית
5. (3) פני הזרע מכוסים גרגרים קטנים (כבאיורים 11.1.24, 11.1.12) כמעט זהים אחד לשני במימדיהם. ← 6
5. פני הזרע מכוסים גבשושיות גדולות (כמו באיורים 11.1.9, 11.1.10) במרכז התאים או עם גרגירים על ה”אצבעות” (כמו באיור 11.1.8) או בעלי תאים דמויי כוכב ללא כל בליטות (כמו באיור 11.1.5) ← 7
6. קוטר מרבית הזרעים עולה על 1.1 מ”מ (כבאיור 11.1.29). צמח תרבותי זקוף (איור 11.1.25). רגלה נאכלת
6. קוטר הזרעים 1.0-0.85 מ”מ. צמח שרוע (כבאיור 11.1.14) הגדל באופן ספונטני, ללא זריעה בידי אדם (איורים 11.1.11, 11.1.18). רגלת ראוס
7. (5) פני הזרע מכוסים תאים כוכבניים (כבאיורים 11.1.1, 11.1.5), ה”אצבעות” חלקות ואין בפני התאים גרגרים או גבשושיות. [רגלת הגינה]
7. לפחות מין אחד של גבשושיות או גרגרים מצוי על הפנים הצדדיות של הזרע ← 8
8. תאי האפידרמיס כוכבניים באופן ברור, הכוכבים מוארכים ו”אצבעותיהם” ארוכות; גרגירים רבים מצויים על האצבעות (כבאיורים 11.1.8, 11.1.29, 11.1.30). רגלה כוכבנית-מגורגרת
8. “לחי” הזרע מגובששת, הגבשושים מצויים רק בחלקם המרכזי של התאים ולא על “האצבעות” ← 9
9. מרבית תאי ה”לחי” מוארכים, בעלי (2-)3 גבשושיות סמוכות אחת לשניה (כבאיור 11.1.10). [רגלה משולשת]
9. הגבשושיות בודדות או בזוגות במרכז תאים שווי-קוטר (כבאיורים 11.1.7a, 11.1.9) בעלי “אצבעות” ארוכות ← 10
10. תאים מגובששים שווי-קוטר בעלי “אצבעות” ארוכות מצויים רק בשולי ה”לחי” (כבאיור 11.1.19); שאר תאי ה”לחי” מוארכים, שטוחים ומזכירים את תאי-ה”לחי” שבאיור 11.1.20. רגלת סיציליה
10. תאים מגובששים שווי-קוטר בעלי “אצבעות” ארוכות מצויים בכל שטח ה”לחי” (כבאיור 11.1.9) ← 11
11. קוטר הזרעים 1.0-0.85 מ”מ. צמחי בר שרועים. [רגלת קפריסין]
11. קוטר הזרעים עולה על 1.1 מ”מ. צמחי תרבות זקופים. רגלה תרבותית
12. (2) התאים שווי-קוטר בעלי “אצבעות” ארוכות. ה”לחי” בנויה כוכבים (כבאיורים 11.1.5, 11.1.22, 11.1.23), התאים שטוחים, ללא גרגרים וללא גבשושיות. [רגלה מבריקה]
12. התאים מוארכים, בעלי “אצבעות” קצרות, לרוב בעלי גרגירים או גבשושיות ← 13
13. התאים בעלי גרגירים ← 14
13. התאים בעלי גבשושית, גבשושיות או בעלי גבשושיות וגרגירים ← 15
14. הגרגירים מצויים בין ה”כוכבים” ולמעשה בולטים מה”אצבעות” (כבאיור 11.1.8). [רגלה כוכבנית]
14. פני הזרע מכוסים גרגירים, כמעט שווים במימדיהם (כבאיור 11.1.12); הכוכבים קשים להבחנה. רגלת זפרן
15. (13) התאים בעלי גבשושיות וגרגירים, הגבשושית מצויה במרכז התא; יש גרגירים על חלק מה”אצבעות” (כבאיור 11.1.21). עד כה נודע רק מאגן האמזונס. רגלה מגובששת
15. תאים שווי-קוטר בעלי גבשושיות מצויים רק בהיקף ה”לחי”; שאר תאי ה”לחי” מוארכים, שטוחים, חסרי גרגירים או גבשושיות (כבאיור 11.1.5). נמצא עד כה רק בטימבקטו, אפריקה בשנת 1932. רגלת אפריקנית

איור 11.1.15: רגלת ניקרגואה – a, b, d טיפוסים בעלי שעווה, c. טיפוס נדיר חסר שעווה.

איור 11.1.16: פני השטח של זרעי מין זה בעלי ברק מתכתי.

איור 11.1.17: רגלה קנרית פני הזרע בעלי ברק מתכתי.

איור 11.1.18: רגלת ראוס.

 

איור 11.1.19: רגלת סיציליה.

איור 11.1.20: רגלת סיציליה.

איור 11.1.21: רגלה מגובששת.

איור 11.1.22: רגלה מבריקה.

 

איור 11.1.23: רגלה מבריקה.

איור 11.1.24: רגלה נאכלת – צמח מגינה בקפריסין.

טיפוסי רגלה תרבותית

תכונה וגטטיבית דומה בטיפוסים השונים של רגלה תרבותית היא זקיפות הצמחים כפי שהיא באה לידי ביטוי באיור 11.1.25. באוספי הזרעים שבדקתי מצאתי שלושה טיפוסי מערך של תאי אפידרמיס ב”לחי” הזרעים שקוטרם הארוך עולה על 1.1 מ”מ: לזרעים משוויצריה, שהיו בעשבייה בז’נבה, יש דמיון רב למופע של [רגלת קפריסין] (כבאיור 11.1.26). לזרעי הצמחים שבאיור 11.1.25, בקפריסין, יש מופע המזכיר את זה של רגלת ראוס (איורים 11.1.11, 11.1.18) או של רגלת זפרן (כבאיור 11.1.12). לרגלה תרבותית מחפירות ארכיאולוגיות מהמאה 14-15, ליד פררה, איטליה (איורים 11.1.27, 11.1.28) יש על כל זרע מעין תערובת של שני הטיפוסים. האם זה טיפוס קדמון ממנו התפצלו שני הטיפוסים המצויים בשויצריה לעומת קפריסין?

איור 11.1.25: יורגו חדג’יקיריקו מצלם רגלה נאכלת בקפריסין.

איור 11.1.26: רגלה תרבותית משוויצריה.

איור 11.1.27: רגלה תרבותית מאתר ארכיאולוגי ליד פרארה, איטליה.

איור 11.1.28: תערובת תאים בתקריב של רגלה תרבותית שבאיור 11.1.27.

איור 11.1.29: רגלה נאכלת מקפריסין.

אורך הקוטר הארוך 0.906 מ

איור 11.1.30: רגלה כוכבנית-גרגירית.

איור 11.1.31: רגלה כוכבנית-גרגירית.

ביבליוגרפיה