צמחים ונמלים: עכנאי, שעורת התבור, ברומית וחיטת הבר

פורסם: 6 בדצמבר 2009, י"ט בכסלו תש"ע | עודכן: 9/05/14

מורדות ההרים של מדבר שומרון בין מצבת חללי הבקעה לבין יפית נראו לפני כעשרים שנה מנוקדים בקני נמלים. כאשר טיפסנו אל אחת הגבעות הסמוכות לכביש הבקעה התברר שאחד הצמחים הבולטים בקרבת הקן הוא [עכנאי יהודה] (איורים 8.7.1-8.7.3). בדיקה נוספת כיום מראה שעל פירות ה[עכנאי] אין גופיף שומן (איור 8.7.4 מימין). פרי משפחת ה[זיפניים] הוא פרודה שקליפתה קשה מאוד ולמינים רבים יש גופיף שומני בבסיסה. שלא כמו שאר המינים שנזכרו למעלה, [עכנאי יהודה] אינו צמח אשפתות. סביר להניח שפרודות ה[עכנאי] מפתות את הנמלים בריחן אבל עקב הקושי בפיצוח הקליפה הקשה הם מעבירים את הפרודות, שבכל אחת יש זרע חיוני, אל הגורן שם הם נובטים ומתפתחים היטב (איורים 8.7.2 ו-8.7.3).

איור 8.7.1: מדרונות ליד יפית בהם ניכרים כתמי צומח כהה בשלטון של עכנאי יהודה.

איור 8.7.2: כתם של עכנאי יהודה מכסה קן של נמלת הקציר.

איור 8.7.3: צבע הכותרת של עכנאי יהודה משתנה במהלך היום.

איור 8.7.4: ארבע הפרודות הבשלות נראות כאבנים קטנות. נראה שהנמלים אוספות את הפרודות לקן אך עקב קשיותן, אינן מצליחות לחלץ מתוכן את הזרעים. אין למין זה גופיף שומני, כפי שרואים בפרודה הימנית ביותר, והפרודות מועברות אל הגורן.

8. [שיבולת-שועל], [שעורה], [ברומית] ו[חיטת הבר]

התחלנו את דרכנו בנתיבי הנמלים עם דגניים חד-שנתיים תרבותיים שטופחו ממאגר צמחי הבר של המזרח-התיכון במהלך כ-10000 השנים האחרונות על-ידי האדם. היו אלה כתמי [שעורה] ו[חיטה] מפותחים היטב בקרבת קני נמלים בשדות שבצפון הנגב. צמחי הבר שתורבתו הם [שעורת התבור] – ממנה טופחה השעורה וחיטת הבר שמוכרת גם בשם “אם-החיטה”. התגובה של [שעורת התבור] ו[חיטת הבר] ואתם של מיני [דגניים] חד-שנתיים נוספים לפעילות הנמלים בולטת היטב באיורים 8.7.5-8.7.10. קני נמלים מעוטרי [שעורה] (איורים 1/8.7.7 ו-8.7.8) מתבלטים בשדות דגני הבר כאשר הרוח מטה את השיבולים הארוכות ומביאה להתבלטות הצמחים על רקע הסביבה הבלתי משובלת. גם [שיבולת-שועל נפוצה] (איור 2/8.7.7) מתבלטת ליד קני הנמלים עם תפרחותיה שהקדימו להתפתח בהשוואה לתפרחות על צמחים שבסביבת הקן. המופע של “קני שיבולת-שועל” בשמורת הכלניות עתירות הצבע שבמנחת מגידו, עמק יזרעאל, מרשים ומהווה נקודה מעניינת למחשבה על תיפקוד הקן בנוף הצמחי. הקרקע החרסיתית העמוקה שבמקום נחשבת לפוריה אבל צמחי [“שיבולת-שועל” שיבולת השועל] המפתחים מימדים גדולים וצמחים שצבעם ירוק כהה ליד הקנים (איור 8.7.9) מוכיחים שיש כאן מגבלת הזנה. יתכן שבקרקע החרסיתית מסייע קן הנמלים לאוורור הקרקע וכך לשיפור תנאי הגידול. אוורור לקוי של בית השורשים, אשר מכיל כמות גדולה של מים במהלך החורף, נחשב כאחד הגורמים המגבילים חיי הצמחים וקצב צמיחתם בקרקע זאת.

איור 8.7.5: שדה דגניים חד-שנתיים בשפלה, ליד שדות-מיכה, בחזית צמחים גבוהים מסביב לקן של נמלת-הקציר.

איור 8.7.6: קן של נמלת הקציר בשדה הדגניים שבאיור 8.7.5.

איור 8.7.7: שדה דגניים חד-שנתיים בירושלים. 1. כתם בשלטון שעורת התבור ליד קן נמלים, בולט עקב תנועת השיבולים ברוח. 2. כתם בשלטון שיבולת-שועל נפוצה ליד קן נמלים.

איור 8.7.8: כתם בשלטון שעורת התבור ליד קן נמלים בחלקה הימני של התמונה. משמאל צמח שעורה גדול, ירוק כהה ומסועף מהגוש שליד הקן ולידו צמח קטן, בהיר ובלתי מסועף מהשטח שאינו מושפע מקרבת הקן.

איור 8.7.9: קן של נמלת הקציר בשדה כלניות בעמק יזרעאל, מנחת מגידו. התורם העיקרי לכסות הצומח שסמוך לקן הוא שיבולת-שועל נפוצה.

איור 8.7.10: כתם בשלטון ברומית ליד קן נמלים בחלקה הימני של התמונה. משמאל צמח ברומית גדול, ירוק כהה ומסועף מהגוש שליד הקן ולידו צמח קטן, בהיר ובלתי מסועף מהשטח שאינו מושפע מקרבת הקן.

בשדה שהיה מעובד וניטש באחד המידרגים (טרסות) שליד קריית מנחם היה כתם [דגניים] ירוק כהה שלא נראה ככתם של [שעורה] או [שיבולת-שועל] (איור 8.7.10). בבדיקת הצמחים התברר שיש כאן מין של [ברומית] שאינו ניתן להגדרה עקב צעירות הצמחים. בצד שמאל של האיור מצוי פרט קטן וירוק בהיר מהשדה (השמאלי) ופרט גדול וירוק-כהה מקרבת הקן (הימני). ממצא זה מצביע על כך שיש עוד מיני צמחים הקשורים לפעילות הנמלים ויש מקום לחקור את יחסי הגומלין בין צמחים נוספים לבין הנמלים. בין הצמחים הללו אפשר למנות [חרדל לבן] ו[לפתית מצויה] שתפרחותיהם ניכרות מרחוק. אני מצפה למציאותם של עוד מינים הקשורים לנמלים, אך שומרים על “צנעה” בהופעתם.

לקריאה נוספת

  • דנין, א. 1988 . איך מזהים נמלה באורך של סנטימטר ממרחק חמישה קילומטרים. טבע וארץ 30/6: 13-10
  • Danin, A. 1989. Nests of harvester ants – a primary habitat of a few synanthropic plants in Israel. In: E. Spanier, Y. Steinberger & M. Luria (eds.) Environmental Quality and Ecosystem Stability:Vol. V-B: 449-457. ISEEQS Publication, Jerusalem.
  • Danin, A. 1989. Nests of harvesting ants: a preferred primary habitat of wild Beta vulgaris in Israel. In: K. Tan (ed.) The Davis & Hedge Festschrift: Plant taxonomy, phytogeography, and related subjects. pp. 223-232. Edinburgh University Press.
  • Danin, A. and Yom-Tov, Y. 1990. Nests of harvesting ants as primary habitats of Silybum marianum L. Pl. Syst. Evol. 169: 209-217.