צמחים ונמלים: חרצית עטורה ליד קני-נמלים ובאשפתות

פורסם: 1 בנובמבר 2009, י"ד בכסלו תש"ע | עודכן: 9/05/14

איור 8.5.1: חרצית עטורה שולטת בחוף הכנרת, מדרום לטבריה, בשטח בו התשתית עתירת חומרים מזינים.

בימי האביב הראשונים פורחת ה[חרצית] ויוצרת לעתים מרבדים צהובים (איורים 8.5.1 ו-8.5.2). מעגלים של [חרצית עטורה] המפותחים בנופי צומח עשבוני בולטים בחלקים רבים של הארץ (איורים 8.5.3 ו-8.5.4). צמחי ה[חרצית] המצויים בשולי המעגלים או בין המעגלים הם קטנים, בלתי מסועפים, חיוורים והקרקפות שלהם קטנות ומספר פרחיהם קטן. צמחי ה[חרצית] שבמרכז המעגלים עבי-גבעול, מסועפים, ירוקים כהים וקרקפותיהם גדולות ומרובות פרחים (איור 8.5.5).

[חרצית עטורה] היא אחד המינים המוכרים ביותר כצמחי אשפתות ועל כן מציאותו כצמח של קני נמלים לוותה אצלי בסימני שאלה רבים. בבדיקת הזרעונים לא נראה גופיף שומני כמצוי ב[גדילן] ובמיני ה[קרדה]. ברור היה שעל פי הקריטריונים של חוקרי הקשר בין נמלים לצמחים הוא לא היה מתקבל כבן-בית. במלים אחרות, אם הייתי כותב על כך מאמר לעתון מדעי, המערכת הייתה שולחת את המאמר לביקורת של מומחה לנמלים ואחר כך דוחה קבלת המאמר בגלל העדר גופיף שומני (אלאיוסום) על זרעוני ה[חרצית].

איור 8.5.2: חרצית עטורה שולטת בשטח בו היה מאהל של בדווים והקרקע הועשרה בגללי עזים וכבשים.

אספתי פסולת מגורן של קן נמלים בו הייתה [חרצית] וגיליתי שם הרבה קליפות של זרעוני [חרצית]. בהגדלה של מיקרוסקופ ניתוח דימיתי שלפני צלחת קליפות של חמניות לאחר משחק כדורגל מרתק בבית ישראלי מצוי. ל[חרצית] ול[חמנית] יש קליפות דומות אך הן נבדלות כמובן במימדיהן. בקרקפת של ה[חרצית] יש שני מיני פרחים: ההיקפיים, הלשוניים יוצרים זרעונים שונים מאלה שבמרכז הקרקפת (איור 8.5.6).

ל[חרצית] יש שני מיני זרעונים (איור 8.5.7); הזרעונים שמקורם בהיקף הקרקפת גדולים, עבי קליפה ובעלי תוספת מוארכת הנראית ככנף (איור 8.5.7 משמאל). הזרעונים שמקורם בפרחים של מרכז הקרקפת קטנים ושונים בצורתם. בהבשיל הזרעונים ההבדל בין שני הטיפוסים גדל (איור 8.5.8). בגרנות של קנים בהם נראו צמחי [חרצית] נמצאו בהמשך העונה גם זרעונים בודדים בלתי פתוחים. יתכן שהנמלים לא הצליחו לפתוח אותם וכך שמשו מאגר זרעים. לא היה לי פנאי מאותה תקופה ועד היום לערוך בדיקות מעמיקות ולבחון במדוייק את כמות הזרעונים החיוניים שיש בגורן הנמלים בסוף הקיץ.

איור 8.5.3: בתה ליד דבירה בה מפותחים בצומח העשבוני שני כתמים עגולים של חרצית עטורה הגדלה על קן של נמלת-הקציר.

איור 8.5.4: חרצית על קן של נמלת הקציר ליד בית-גוברין. הפרטים שבמרכז הגוש גבוהים, כהים ובעלי תפרחות גדולות; הפרטים שבהיקף ובין הקנים קטנים, בהירים, ותפרחותיהם קטנות.

 

איור 8.5.5: צמחי חרצית עטורה מבית גוברין (משמאל) ומשמורת בני-ציון. הפרטים הקרובים למרכז איור זה מקורם בשטח מרוחק מהשפעת קן הנמלים והמרוחקים מהמרכז גדלו ליד קן של נמלת הקציר.

איור 8.5.6: קרקפת של חרצית עטורה במבט צדדי וקרקפת חתוכה לאורכה.

איור 8.5.7: פרחי חרצית עטורה וזרעוניהם. משמאל פרח לשוני בעל זרעון (פרי) גדול ומכונף; מימין שני פרחים צינוריים בעלי זרעון קטן ובלתי מכונף.

איור 8.5.8: זרעונים של חרצית עטורה. משמאל שלושה זרעונים גדולים ומכונפים, מימין ארבעה זרעונים קטנים ובלתי מכונפים.

קן נמלים בשמורת הטבע שליד בני-ציון בשרון הציג שגשוג של שלח ספרדי בדומה לזה של [חרצית עטורה] בהשפעת הצמיחה על גורן הנמלים (איור 8.5.9).

במרבית קני הנמלים בהם גדלה ה[חרצית] נמצאו גם צמחים בודדים של [ציפורני-חתול מצויות]. גורם משותף אפשרי בין [חרצית] ל[ציפורני-החתול] הוא מציאותם של אי-אלו טיפוסי זרעונים בכל קרקפת. מבט על דף המין באתר מראה טיפוסי פירות שונים זה מזה (איור 8.5.10). יתכן שהנמלים לא מצליחות למצוא את הזרע שיש בכל זרעון ואלה שנזרקים אל הגורן נובטים בבוא החורף ומוכיחים את הצלחת ה”פטנט” של ריבוי צורות זרעונים.

איור 8.5.9: קן נמלים בשמורת בני-ציון והחרצית שלידו מלווה בצמחי שלח ספרדי גדולים (מימין). תגובת השלח לגידול על קרקע פוריה לעומת קרקע דלה מוצגת בחצי השמאלי של האיור.

איור 8.5.10: ציפורני-חתול מצויות עם שתי תפרחות הנושאות זרעונים מארבעה טיפוסים שונים.

מבחינתי – צמחים שמופצים על-ידי נמלים עם “פטנט” כלשהו, שמנצל את מנהגי הנמלים, הוא “צמח נמלים” אף אם אין לו גופיף שומני המוכר על ידי חבורות המדענים שהצליחו ליחס (או לנכס) לעצמם “עמדת שופטים” של מחקרי אחרים. לקביעות מציאותו של צמח זה או אחר ליד קני נמלת הקציר צריכה, לדעתי, להיות זכות השפעה על “תעודת-הזהות” שלו כצמח נמלים.