צמחים ונמלים: "ערימות כהות" בשדות החיטה והשעורה בצפון הנגב; גדילן מצוי

פורסם: 15 בספטמבר 2009, כ"ו באלול תשס"ט | עודכן: 9/05/14

איור 8.2.1: שדה חיטה בצפון הנגב בו בולטות “ערימות” שהן למעשה צמחי חיטה על קנים של נמלת הקציר.

קטע הכביש בין צומת להב לבאר שבע עתיר שדות ובמיוחד בחורף של שנה טובה. שטחים גדולים של שדות חיטה ושעורה נזרעים אז על-ידי הבדווים. בשדות אלה הופיעו, מה שנראה בנסיעה מהירה, ערימות כהות של צמחים (איורים 8.2.1-8.2.3). כששוחחתי על כך עם עמיתי עמנואל נוי-מאיר הוא הפנה את תשומת לבי למאמר שנכתב בשנת 1967 (קויומדז’יסקי, צבן, ועופר. השפעת קני נמלים על פוריות הקרקע בשטחי צומח טבעי. כתבים 17: 208-195). באחד מסיורי עצרתי ליד שדה חיטה נובט בשטח זה ועקבתי באותה שנה אחרי התפתחות הצמחים ליד הקן ובין הקנים. פועלות נמלת הקציר אספו זרעים של צמחים שונים, חלזונות, חיפושיות ופגרי נמלים. הן זרקו אל הגורן שמסביב לקן את הפסולת והעשירו בכך את פוריות הקרקע בסביבת הקן.

שדות אלה היו בעיקרם של בדווים שבאותה תקופה עדיין לא החלו לדשן את קרקעות התבואה. כך החיטה שבין קני-הנמלים סבלה ממחסור בנוטריינטים והצהיבה, הצמחים היו קטנים ושיבוליהם קצרות (איור 8.2.4). ליד הקן גדלו צמחים גדולים, מסועפים, עליהם וגבעוליהם היו ירוקים כהים והשיבולים גדולות. לנוסע בכביש נדמה שיש ליד קני הנמלים “ערימות” עגולות. התופעה החלה להיכנס כחלק בלתי נפרד משעורי קורס “הצומח” ובמיוחד בסיורים לצפון הנגב. מהכביש ניתן היה לראות אי-אלו קני נמלים שבלטו בשגשוג הצמחים לידם. השטח שלידם זרוע חיטה, מדושן ועל כן לא ניכרים בו קני נמלים (איור 8.2.5). שטח זה היה ליד “חוות פיליפס” ובמהלך פיתוחה נטעו במקום זיתים ומראה זה נותר כיום בתמונה בלבד.

איור 8.2.2: שדה חיטה במבט מכביש הגישה אל להבים צפונה. קנים של נמלת הקציר בולטים עקב צמיחה מוגברת של החיטה הזרועה מעליהם.

איור 8.2.3: צמחי חיטה כהים יחסית ונושאים שיבולים מעל קן נמלים. קבוצת הצמחים נראית מרחוק כ”ערימה” ירוקה כהה בשדה הבהיר.

איור 8.2.4: שני צמחי חיטה שמקורם בשדה שברקע. הירוק כהה, גדול ומסועף שמוחזק בצד ימין של התמונה מקורו בגורן שמעל קן הנמלים. הצמח הקטן, המצהיב ובעל שיבולת קטנה נאסף מהשטח שבין הקנים.

איור 8.2.5: מורדות סוללת הרכבת התורכית עם צמיחה חזקה של צמחים מעל קני הנמלים על הקרקע הפנויה. שדה החיטה שמימין למעלה מדושן כראוי ועל כן צבע הקמה שעליו כהה והשטח אחיד. כיום יש במקום מטע זיתים של חוות פיליפס.

לא היה רמז בספרות של אותם ימים לכך שיש בארץ צמחים שמבכרים את קני הנמלים ובעבודת דוקטור שנערכה בחוות המחקר של גילת, הושם דגש על השפעת קן הנמלים על הקרקע ופוריותה. באחד הימים הזמין אותי ידידי הזואולוג פרופ’ יורם יום-טוב לנסוע אתו אל רמות יששכר. במשך שנים רבות הוא ערך שם תצפיות על צבאים וראה בצפיפות שונה של צומח על תחנות הריח של הצבאים תוצר של מעורבות הצבאים בדישון הקרקע. המחקר שערכנו בחורף של 1989 התפרסם בעיתון מדעי בינלאומי (Danin, A. and Yom Tov, Y. 1990) וחלק ניכר ממעגלי הצמחים הגבוהים הוסבר היטב על ידי פעילות של נמלת הקציר(איורים 8.2.6, 8.2.7). מציאות [גדילן מצוי] מפותח היטב ליד קני הנמלים (איורים 8.2.8, 8.2.9) דרשה התייחסות מיוחדת.

איור 8.2.6: תצפית חורפית מרמת יששכר ליד כוכב הירדן אל עבר המורדות אל בקעת בית-שאן. בצומח העשבוני בולטים קני נמלת הקציר עקב צמיחת צמחים המותאמים לבית-הגידול.

איור 8.2.7: “ערימה” ירוקה בשדה של איור 8.2.6, בה בולטת צמיחתם הנמרצת של צמחי גדילן מצוי.

איור 8.2.8: קן של נמלת הקציר ליד שדות מיכה, השפלה, בה בולטת התפתחותם של צמחי גדילן מצוי במעגל, הוא הגורן של קן הנמלים.

איור 8.2.9: צמחי גדילן מהשטח של איור 8.2.8: משמאל גדילן שגדל מעל הגורן, מימין גדילן שגדל בשטח שבין הקנים.

מוזכרים בעמוד זה