תנועה בפרחי הקוצים: דרדר, קורטם וברקן

פורסם: 15 בינואר 2008, ח' בשבט תשס"ח | עודכן: 9/05/14

איור 3.6.6: דרדית מצויה – בתפרחת הצעירה שבשלוש (a) עדיין לא מבחינים בגרגירי אבקה; בשנייה (b) מצויים גרגירי אבקה לבנים בראש צינורות המאבקים המאוחים; בשלישית (c) רואים את קצות עמודי העלי מציצים מתוך המאבקים.

קוצניות היא תופעה המצויה במשפחות צמחים שונות. הקוצים הנפוצים בחלקי הארץ השונים שייכים למשפחת ה[מורכבים] ובה לשבט הקרדניים (Carduineae). שייכים לכאן מיני [דרדר], [קרדה], [קרטם], [חוחן], [גדילן], ו[ברקן]. לכל אלה יש עלי-מעטפת קוצניים העוטפים את הפרחים הקטנים, ומרחיקים במידה זאת או אחרת את המנסים להתבונן בטבע. להבחנה בתנועת הפרחים צריך להתגבר על החשש הטבעי מהקוצים. מבנה הפרח הקטן של בני השבט דומה ואפשר לתארו באופן סכימטי (איור 3/3.6.7). הפרח מאוחה עלי כותרת ואלה יוצרות מעין שיניים (d) בראש צינור הכותרת (e). צינור הכותרת מורחב בחלקו התחתון, במקום בו זירי האבקנים השעירים (a באיור 1/3.6.7). השחלה התחתית מסומנת באות g באיור 3/3.6.7, ובראשה מצויירת ציצית של שערות. בתוך הכותרת עובר צינור המאבקים (c) אשר בכל בני משפחה זאת נוצר מאיחוי המאבקים. הללו נפתחים כלפי פנים ומוגדלים באיורים 1/3.6.7 ו-2/3.6.7.

בתוך צינור המאבקים עובר עמוד העלי המסתיים בצלקת. זוג אונות הצלקת סגור באיורים 1 ו-2 ופתוח ב-3/3.6.7. לעתים קרובות יש שערות ושיניים קטנות בחלק עמוד העלי הפונים אל הפתחים שבמאבקים. לעתים יש טבעת של שערות בין הצלקת לבין בסיס עמוד העלי וזאת מתפקדת כמו הייתה בוכנה המסייעת לדחיפת האבקה. באיור 1/3.6.7 מוגדל צינור המאבקים ובתוכו עמוד העלי שהצלקת בראשו סגורה. בעת שנוגעים בפרח או בתפרחת, מתרחשת התנועה הנובעת מיציאת מים מתאי הזירים של האבקנים אל החללים הבין- תאיים והזירים מתקשתים (2/3.6.7). ההתרחבות שיש בצינור הכותרת (מתחת e באיור 3/3.6.7) מתאימה לזירים המקושתים. תנועה זאת מביאה לדחיפת גרגירי אבקה מצינור המאבקים אל ראשו (b באיור 2/3.6.7).

איור 3.6.7: ציור סכימתי של פרח דרדר. 1. צינור מאבקים ובבסיסו זירים שעירים חופשיים a, בתוכו עובר עמוד-עלי סגור. 2. בעקבות נגיעה בתפרחת או בפרח מתקשתים הזירים, צינור המאבקים נמשך כלפי מטה, וגרגירי אבקה נדחפים כלפי מעלה; 3. b- פרח צינורי: c- צינור המאבקים, d- אונות הכותרת, e- צינור הכותרת, f- ציצית עשוייה שערות, g- זרעון.

באיור 3.6.6a מצויה קרקפת מוכנה לפעילות, אך לא רואים בה עדיין גרגירי אבקה בראש צינור המאבקים. גרגירי אבקה לבנים בולטים מעל צינור המאבקים הסגול באיור 3.6.6b ובאותו אתר באיור 3.6.6c אפשר לראות את עמודי העלי מציצים מעל לחלק הלבן. כך גם בזן אחד של [דרדר מצוי] (3.6.8a) הפרחים מחכים למגע, ובזן השני המוצג באיור 3.6.8b, האבקה כבר נדחפה כלפי מעלה. [קורטם דק] (איור 3.6.9) יכול להבטיח הנאה מהתנועה שבנגיעה בתפרחותיו במהלך כל חודשי הקיץ. מי שקוטם תפרחת צעירה בטרם נפתחו פרחיה, ונותן לחתך שבגבעול לגעת במשטח לבן (חלקים ביד או נייר לבן), ייווכח במקור אפשרי לשמו של הצמח (“קורט של דם” בקורטם).

כאשר תולשים את קוצי המעטפת אפשר לשחרר פרחים בודדים שיכולים לסייע להבנת מנגנון התנועה. איור 3.6.10a מסמן ציצית קשקשית בראש זרעון שמקורו בהיקף הקרקפת; איור 3.6.10b מסמן זרעון מרכזי המתפתח ללא ציצית ותפקידו איכלוס המקום בו צמח האם התפתח. איור 3.6.10c מסמן את כותרת הפרחים המורחבת מתחת לחמש האונות. באיור 3.6.10d נפתח צינור הכותרת במקום של השערות הרגישות למגע, והן נראות על הזירים. תפרחות של [ברקן סורי] המובאות באיורים 3.6.11 ו-3.6.12 אינן דורשות הסברים.

איור 3.6.8: דרדר מצוי בו בתפרחת a אין אבקה במרבית הפרחים ובתפרחת b יש אבקה במרבית הפרחים.

איור 3.6.9: תפרחת של קורטם דק: עמודי העלי בולטים החוצה ויש עליהם גרגירי אבקה.

 

איור 3.6.10: פרחים בודדים של קורטם דק: a. פרח מחלקה ההיקפי של הקרקפת ולו ציצית הבנויה קשקשים, b. פרח ממרכז הקרקפת – חסר ציצית ומיועד להיוותר במקום בו התפתח צמח האם, c. צינור הכותרת הנפוח, d. לאחר פתיחת הכותרת נגלים זירים שעירים.

איור 3.6.11: ברקן סורי שפרחיו עם אבקה בפתח צינור המאבקים של מרבית הפרחים.

איור 3.6.12: דבורה נהנית מיפי הטבע בראש הברקן.