בליית סלעים על-ידי שורשי עצים ושיחים

פורסם: 1 במאי 2009, ז' באייר תשס"ט | עודכן: 10/05/14

בליית שורשים בעבר ובהווה

סלילת דרכים בארץ כיום ממשיכה מסורת בת עשרות שנים ספורות ובדרכם שואפים בוני הדרכים “להפוך את העקוב למישור” או לפחות להפוך למישור את נתיבם של הכבישים החדשים. הדרכים החדשות במדבר יהודה ובמדבר שומרון חשפו קירות יפהפיים (למשל איורים 6.15.1 ו-6.15.2) שהייתי שמח לראותם מוצגים במוזיאון לחקר הטבע. בארצות אירופה וארה”ב מכנים מוזיאון כזה Natural History Museum.

מקור הצבע האדמדם של הקיר באיור 6.15.2 הוא תחמוצות ברזל. בסלעי הקירטון הקשה, בהם מצוייה עדות לפעילות המסה של סלעי גיר על ידי שורשי עצים או שיחים, יש מערכת סידוק תלת-מימדית. הסדקים מהווים נקודות חולשה בסלע ובעבר חדרו שורשי הצמחים לתוכם; היה מקום בו עומק החדירה הוערך ב-30 מ’. כתוצאה מכך אפשר לראות את סימני המסת הסלע על ידי שורשים במישור עליו מתבוננים באיור 6.15.1 כתעלות שורש ואילו השורשים שחדרו למישור הניצב לו הותירו בקיר עיגולים חלולים בתוכם עברו שורשים שנרקבו. בחלק מתעלות השורש הצטבר משקע גירני אותו בדקנו במחקרנו המשותף (Danin, A., Wieder, M. and Magaritz, M. 1987).

בדיקות גיל בעזרת פחמן-14 שערכו מוטי מגריץ ז”ל ועמיתיו במעבדות מכון ויצמן, רחובות הראו כי גילן של תעלות השורש עולה על 30,000 שנה. מכאן נובע במחשבה על תעלות שורש אלה עלינו לדמיין אקלים לח יחסית ששרר באזורנו ואיפשר גידולם של עצים ושיחים ים-תיכוניים על מדרונות ההרים הפונים אל בקעת הירדן. בתקופת פעילותם המסו השורשים את דרכם אל תוך הסלעים ועם מותם נרקבו השורשים והותירו חללים ברורים שצורת שורשים להם. מצאנו חללים שקוטרם נע בין 0.2 מ”מ (איור 6.15.4) ועד 30 ס”מ. צמחים קולטים מהתשתית קטיונים- שונים ובאיורים 6.15.3-6.15.4 יש הוכחה ברורה לקליטת ברזל מהסלע. בחלקו של איור 6.15.4 שעובר על פני משטח סלע אדום, הלבין השורש את התשתית על-ידי קליטת יוני ברזל שהצמח העביר אל הנוף העל-אדמתי שלו.

איור 6.15.1: מישק גדול בגבעה של קירטון קשה ליד צומת עלמון, 10-5 ק”מ צפון-מזרחית לירושלים. התעלות בסלע הן תוצר המסתו על-ידי שורשי שיחים או עצים לפני יותר מ-30000 שנה.

איור 6.15.2: קיר סלע ליד צומת עלמון עתיר תעלות המסה שנוצרו על- ידי שורשים בעבר הרחוק.

איור 6.15.3: תעלות שורש שהומסו בעבר הרחוק וכן הלבנה של סביבת השורש הקדום, מדבר יהודה.

איור 6.15.4: תחמוצות הברזל האדימו את הסלע במקור; יניקתן על-ידי השורשים בעבר הרחוק גרמה למופע זה.

צוקי נחל אורן, בסמוך לפתחו אל מישור חוף הכרמל (איור 6.15.5), מאכלסים עצי חורש ושיחים שונים. הבולטים שבהם הם עצי [חרוב] ו[זית] ושיחי [אלת המסטיק] ו[אשחר ארץ-ישראלי]. שורשיהם החודרים לסדקים בסלע ממיסים את דרכם אך גם מבקעים את הסלע על-ידי התעבות השורשים (איור 6.15.6) ובעקבותיהם ניתוק של גושי סלע גדולים. גוש סלע כזה, הנושא עליו תעלות שורש, מוצג באיור 6.15.7; גוש זה אוכלס בראשונה בכחוליות וחזזיות ציאנופיליות שנותנות לו את הגוון האפור-שחור.

איור 6.15.5: זית, חרוב ואלת מסטיק הם הצמחים הגדולים בצוק הפונה דרומה בנחל אורן, הכרמל.

איור 6.15.6: שורש של שיח או עץ גדל בסדק סלע ובמהלך השנים הוא שובר את גוש הסלע המגן.

איור 6.15.7: גוש סלע גדול למרגלות המצוק שבאיור 6.15.5 ועליו תעלות שורש.