פרק ד': בליית סלעים ואבנים בהשפעת יצורים (אורגניזמים)

 1. צבעי קירות, חומות וסלעים מושפעים מפעילות יצורים זעירים (מיקרואורגניזמים) בפני האבן
 2. השחרת אבנים לבנות בקירות
 3. השפעת קושי האבן על צבעה; הבית כמערכת חיה
 4. קירות בבית הכרם ובבית הקברות ממילא
 5. חומת ירושלים ומבנים עתיקים בנחל קידרון
 6. פני סלע חלקים וגממיות בהשפעת חזזיות
 7. דגמי בליה הנוצרים בעקבות פעילות של חזזיות תוך-סלעיות
 8. תהליכי יצירת דגם ה"פאזל" וסיועו לחקר אקלים העבר
 9. דגמי בליה הנוצרים בהשפעת חלזונות וחשופיות
 10. כחוליות הגדלות בסדקים מקלפות סלעים
 11. כחוליות מזיקות לממצאים ארכיאולוגיים חשופים
 12. בליית עמוד הנצחון של הקיסר טראינוס ברומא
 13. בליית חזזיות מעידה על מוצא הטרה רוסה; עדויות על אקלים שחון בעבר
 14. גלילות הארץ על פי דגמי הבליה
 15. בליית סלעים על-ידי שורשי עצים ושיחים
 16. השפעת אבק מדברי וחיידקים מחמצני ברזל ומנגן על צבע קירות וחומות
 17. בליית נארי
 18. סימני בלייה מהעבר הרחוק; איכלוס סלעים על ידי צמחים עילאיים