גבעולים אוגרי מים: ברקן, גדילן, סרפד, חלמית ושומר

פורסם: 1 ביוני 2008, כ"ז באייר תשס"ח | עודכן: 10/05/14

צמחים כמאגר מים: גבעולים, המשך

[גדילן] ו[ברקן]

אלה נבדלים בגוון של עליהם ובמידת השיטוח או הבליטה של חלקי העלה (איורים 4.8.1-4.8.2). גבעולים צעירים, לאחר קילוף קליפתם החיצונית, (איור 4.8.3) מהווים מעדן טבעי עתיר מים. תפוצתם מרובה בחלקי הארץ הגשומים, והם גדלים על אשפתות וקרקע חורבות. מעגלים של [גדילן] ו[ברקן] בשטחי צומח עשבוני נמוך הם קינים של נמלת הקציר (איורים 4.8.4-4.8.5).

איור 4.8.1: שתי שושנות עלים צעירות של גדילן מצוי.

איור 4.8.2: שושנת עלים צעירה של ברקן סורי.

איור 4.8.3: גבעול פריחה צעיר של גדילן מצוי (משמאל) ולאחר שקולף ומוכן לאכילה.

איור 4.8.4: גדילן מצוי גדל במעגל סביב קן של נמלת הקציר, ליד בית שמש.

איור 4.8.5: גדילן מצוי גדל במעגל סביב קן של נמלת הקציר, ליד שדות מיכה.

[סרפד]

טעם המים בגבעולי ה[סרפד] טוב במיוחד, והמינים השונים נודעים כבעלי תכונות רפואיות שונות. הבעייה הראשונית הקיימת ב[סרפד] היא מציאות שערות עתירות חומר צורב על פני כל חלקי הצמח העל-אדמתיים ([שימושיצמחיםד6 איורים 4.6.4-4.6.6]). אלא שאם קוטפים את הצמח קרוב לקרקע ומעבירים את היד על פני הגבעול מלמטה כלפי מעלה, השערות נפגעות ולא פוגעות. מקלפים את קליפת הגבעול ולועסים את הגבעול לרוויה.

[חלמית קטנת-פרחים] ו[מעוג כרתי]

הללו יוצרים לעתים קרובות מרבדים על גבי מקומות עתירי זבל ([שימושיצמחיםד6 איורים 4.6.1-4.6.3]). גבעולים צעירים ופטוטרות של עלים עסיסיים וטעימותם ראויה (איורים 4.8.6-4.8.8). גם הם יכולים לספק את הצורך במים בחלקים שונים של הארץ; חלמית זאת גדלה גם במדבר.

איור 4.8.6: חלמית קטנת-פרחים: כאשר גדלה על קרקע עשירה, גבעוליה עבים, עסיסיים וטעימים.

איור 4.8.7: מעוג כרתי: כאשר גדל על קרקע עשירה, גבעוליו עבים, עסיסיים וטעימים.

איור 4.8.8: גבעול קלוף של מעוג כרתי.

[שומר פשוט]

במהלך חודשי החורף, האביב ותחילת הקיץ יכול ה[שומר] לשמש מקור טוב למים טעימים בלעיסת גבעוליו הקלופים, העלים הצעירים ופטוטרותיהם (איורים 4.8.9-4.8.11). אוכלוסיות של צמח זה מצויות גם בערוצי הר הנגב.

איור 4.8.9: שומר פשוט: שורש רב-שנתי ובראשו גבעולי-פריחה ירוקים כהים, חסרי עלים, מפתח עלים וגבעולים חדשים בחורף.

איור 4.8.10: תחילת האביב, גבעולי השומר מתחילים להתארך ומגיעים למצב הטעימות הטוב ביותר.

איור 4.8.11: שלושה עלי שומר: השמאלי בוגר, האמצעי צעיר בטרם יצא מנדן העלה הימני. פטוטרת העלה הימני והעלה הצעיר מוכנים לאכילה ישירה.