פטל, עבקנה ואצות מנחים אל עבר מקורות מים

פורסם: 15 במרץ 2008, ח' באדר ב' תשס"ח | עודכן: 10/05/14

[פטל קדוש]

[פטל קדוש] הוא צמח של גדות נחלים וקרבת מעיינות בחלק הגשום של הארץ. במעיינות המדבר של ישראל אינו גדל, אך בסיני, אף שנדיר, הוא גדל. בשרידיו של הכפר סטף המצוי בין עין כרם לצובה, מצויים שני מעיינות (איור 4.4.1). המרכיב העיקרי של הלשונות הירוקות שירדו מהמעיינות אל כיוון הנחל הסמוך היה [פטל קדוש] (איורים 4.4.2-4.4.3). הוא מצוי בעוד מקומות רבים ועל פי רוב נוכחותו מעידה על מציאות של מים מתוקים.

איור 4.4.1: מעיינות סטאף ניכרים מרחוק בזכות לשונות הירק שעיקרן סבך צמחי פטל קדוש.

איור 4.4.2: פטל קדוש בעל פרחים ורודים בהירים עד כהים ופירות הנעשים כהים בהבשלה.

איור 4.4.3: פטל קדוש בשטח בו הקרקע רטובה כל השנה ואינה מלוחה.

מעיינות שכבה בין כפר חרוב לעין- גב

איור 4.4.4: בצוקי הגיר שממזרח לכנרת, למרגלות כפר חרוב, ניכרות נביעות מתוקות על-ידי כתמים של צמחי מעיינות.

הצופה מגדות הכנרת אל עבר כפר חרוב אין לו אלא שיראה את כתמי הירק הבוקעים מתוך השכבות הלבנות של הצוקים שממזרח להאון ולעין גב (איור 4.4.4). קשה להבחין מי הם התורמים העיקריים לצבעים אלה ובהיות השטח חשוד במיקוש מהעבר, ראוי להתבונן במעיינות אלה מרחוק בלבד. יש מקומות לאורך הצוקים שממזרח לכנרת בהם אפשר להגיע אל שטחי נביעה ובהם אפשר לראות צמחי שונים שנזכרו בסקירה הנוכחית ביניהם [קנה מצוי] ו[“עבקנה שכיח” עבקנה שכיח].

אצות מסייעות לאיתור מקורות מים

המתבונן אל חלקו הימני של הנחל באיור 4.4.5a יכול להבחין בפס דק לבן העובר באמצעיתו של הנחל ומקביל לשוליו. באיור 4.4.5b הפס הלבן ברור יותר וברור שהוא שריד למשהו שעבר לאורכו של הנחל. חלק גדול של הסוד נגלה באיור 4.4.6 בו נראה סוף הקטע הזורם בנחל ביום בו עברנו. כמו ב[שימושיצמחיםד3 איור 4.3.3] כך גם באיור 4.4.6, מקום בו זורמים מים מתוקים מאכלס אצות. הללו קולטות פחמן דו-חמצני מהמים. כל מוליקולה של פחמן דו-חמצני שנלקחת מהמים ומתקבעת על ידי האצה בחומר האורגני שהיא יוצרת, מביאה לשקיעה של מוליקולה של פחמת הסידן (CaCO3). לפחמת הסידן, או גיר בחיי יום יום, יש צבע לבן ועל כן בהתייבש קטע מהנחל המכיל אצות מתבלט הצבע הלבן, ובמיוחד במערכת המוצגת כאן שסלעיה כהים.

איור 4.4.5: פס נביעה בנחל שבנוף של סלעים מגמתיים כהים, ניכר מרחוק על ידי גיר ששקע על החצץ כתוצאה מפעילות אצות שחיו במים (כמו בחלק 3 של פרק המים, איור 4.3.3).

איור 4.4.6: נקודת נביעה בנחל עם כתמי גיר סביב האצות הירוקות.