קוצי לוואי של שיטים, חלקם שמורים בכנסיות באיטליה

פורסם: 3 ביוני 2012, יג בסיון תשע"ב | עודכן: 10/05/14

זוג קוצים טיפוסיים של השיטים הגדלות בארץ יוצא בבסיסו של העלה המורכב. לעלה הימני באיור 16.1.18 יש זוג קוצים ישרים וארוכים; לעלה השמאלי זוג קוצים מאונקלים וקצרים. זוג קוצי השיטה הוא על-כן גלגול של עלי-לוואי. קוץ בוגר של [שיטת הנגב] לבן-מבריק מבחוץ, חלק, אין עליו בליטה או שקע כלשהו וקצהו חום-אדום. כאשר מגרדים את הקליפה הלבנה נגלה החלק הקשה שצבעו חום מבסיסו ועד קצהו (איור 16.1.19, הקוץ הקיצוני מימין). כך הוא המצב גם בשאר מיני השיטה שמקורם באפריקה, אסיה ואמריקה. מרבית מיני הסוג שיטה (1200 מתוך 1500 מינים) מצויים באוסטרליה, ולקוצניים המועטים שביניהם יש מופע שונה של קוצים.

תמונות של קוצים מקודשים המוצגים בצפון מזרח איטליה מזכירות מופע של קוצי שיטים. במהלך הכנות למחקר מקיף של הקוצים המקודשים באיטליה יצרתי קשר עם פרופ’ ג’וליו פאנטי, מהמחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת פדואה. הוא נודע כאחד מהסינדונולוגים הראשונים במעלה כיום. פרופ’ פאנטי שלח לי תמונות של שני קוצים מקודשים (איורים 16.1.19, 16.1.20). ברור היה שקוצים אלה הם של מינים כלשהם של שיטה. הייתי כבר מוכן להודיע שאינני יכול לזהות את מין השיטה היות וקוצים הדומים לאלה של [שיטה סלילנית] או שיטת הנגב מצויים באפריקה ואמריקה ועוד לא התמודדתי עם הגדרתם. בבדיקת הקוץ מלוזיאנה, איטליה (איור 16.1.20) ניתן לראות התרחבות מעוגלת בבסיסו.

חיפשתי ברשת תמונות של קוצי שיטים ותוך שבריר שנייה עמדו לרשותי אלפי תמונות כאלה. בין התמונות היה ציור של זוג קוצים של שיטת סיאל זן אבובי (Acacia seyal var. fistula) שהתאים למצוי בקוץ המקודש של לוזיאנה (איור 16.1.21). באותו ציור היו גם קוצים “רגילים” ללא תפיחה בבסיסם. תמונה מאותו מאגר (איור 16.1.22) מציגה מופע דומה. קריאת טקסט שנכתב על שיטים אלה בוויקיפדיה הביאה אותי להבנה שהתפיחה קשורה במציאות של נמלים החיות בשיתוף עם שיטת סיאל ; יחסי הגומלין נחקרו בקניה, אפריקה. המידע בספרות המדעית ששיטת סיאל גדלה גם במצרים דורש מחקר נוסף כי מחבר הפלורה של מצרים הביא ציור שונה מציור הקוצים התפוחים מקניה.

איור 16.1.18: שיטה סלילנית. בבסיס העלה הימני זוג קוצי-לוואי לבנים, ארוכים וישרים; בבסיס העלה השמאלי זוג קוצי לוואי קצרים, כפופים כאנקולים

איור 16.1.19: מימין זוג קוצי לוואי של שיטת הנגב. קליפתו של הימני הוסרה ושל השמאלי נשרטה; משמאל – קוץ מקודש מקוסטה דה רוביגו. הקוץ נשבר, חודד ותוכנו החום נחשף. בסיס הקוץ, החבוי מתחת לשיני הנחושת מורחב

 

איור 16.1.20: הקוץ של לוזיאנה. בהגדלה שמימין נראית התרחבותו של הקוץ המעידה על מקורו המשוער במזרח אפריקה

איור 16.1.21: ציור ענף של שיטת סיאל. בבסיס העלה העליון זוג קוצים שבסיסם נפוח בעקבות השפעת נמלים המגינות על העץ. קוצי הלוואי של העלה התחתון אינם תפוחים (הצייר אנונימי)

איור 16.1.22: תמונת קוצים של שיטת סיאל (הציור מספרם של אנגלר ופרנטל 1915-1889)

קריאה זאת על הסימביוזה של שיטים-נמלים שימחה אותי. ב-1977 ביקרתי בסוואנה בניקרגואה ועצי שיטה עם קוצים נפוחים משכו את תשומת לבי (איור 16.1.23). גזמתי ענף לשימור בעשבייה וחשתי דקירה מכאיבה בשורש כף ידי. הנקודה גירדה מאוד במשך כשבועיים. מקריאת מאמרים על הנושא הבנתי שנפגעתי על-ידי נמלת-שיטים קטנה שלימדה אותי שיעור בהגנה ביולוגית (איור 16.1.24). למדתי לכבד את העץ הזה ולא נגעתי בו יותר מחשש הטיפול בי על-ידי הנמלים. השם העממי של שיטים אלה באמריקה התיכונה (Acacia cornigera) הוא “קרני הפר” – (cornisuelos). קוצי שיטה זאת גליליים, עבים וישרים, אך לאחר הפגיעה בהם על-ידי נמלים חלקם מקבל צורה של קרני פר (איור 16.1.25). לעצי המינים המותאמים לנמלים באמריקה התיכונה יש צופנים על ציר העלה (איור 16.1.24) כמו גם להרבה מינים של שיטים אפריקאיות ואמריקאיות. הפועלות מקבלות גמול לעמלן בצוף זה. בנוסף מייצר העץ גופיפים קטנים בראש העלעלים והם עתירי חלבון. הגופיפים קרויים על שם החוקר בלט Belt אשר גילה אותם ועמד לראשונה על תפקידם. הפועלות מסירות גופיף אחד ומצמידות אליו ביצה שהטילה מלכתם. בגופיף זה יש מנת מזון מתאימה להתפתחות של פועלת בוגרת. הפועלות-הלוחמות מגינות על השיטים מפני אוכלי עשב (דוגמת בוטנאים עם מזמרה בידם) וכן מפני עשבים חד-שנתיים. הן פוגעות בקודקודי הצמיחה של העשבוניים שלמרגלות השיטים (איור 16.1.26) ויוצרות למרגלות העץ מעגל בו אין מתחרים לשיטה. קוצי השיטה נפוחים (איור 16.1.27) והנמלים מנקבות בראש הקוץ חור, נכנסות דרכו אל תוך הקוץ ומנקות את תוכנו (איור 16.1.28). הן מביאות אל החלל ביצים עם גופיפי בלט וכך הופך כל עץ לקן נמלים עצמאי.

איור 16.1.23: ענף של שיטת-נמלים בניקרגואה (Acacia cornigera). הקוצים נפוחים עוד לפני פעילות הנמלים

איור 16.1.24: עלה צעיר של השיטה שבאיור 16.1.23. נמלים שחורות קטנות עומדות וניזונות משלושה צופנים שעל ציר העלה. בראשי העלעלים הירוקים גופיפי בלט (Belt) חומים

 

איור 16.1.25: עץ שיטה בוגר בו חלק מהקוצים דומים לקוצים הצעירים שבאיור 16.1.23. קוצים על הגזע המרכזי בעלי צורת קרני פר

איור 16.1.26: עץ שיטה שהנמלים שלו פוגעות בצמחים עשבוניים שלמרגלותיו ומותירות מעגל נקי ממתחרים בעץ

איור 16.1.27: קוץ נפוח שהנמלים ניקבו בחלקו הימני העליון נקב דרכו הן פועלות בחלל הקוץ

איור 16.1.28: לאחר שחתכתי את דופן הקוץ של איור 16.1.27 ניגלה החלל שהוא חלק מקן הנמלים הסימביונטיות

שמחתי ללמוד בעזרת הקוץ מלוזיאנה שהתהליך האבולוציוני של יצירת קשר בין נמלים תוקפניות לשיטים התרחש במהלך האבולוציה גם באפריקה אף שהקוצים שונים במראם (איורים 16.1.21, 16.1.22). נחזור עתה לאיטליה “ולקדושת הקוץ” של לוזיאנה (16.1.20). אנסה לשרטט היסטוריה משוערת של קוץ זה. היות והעץ אינו גדל בארץ ישראל ובשכנותיה וסביר שקניה היא המקום הקרוב ביותר ממנו יכלו להביאו לאיטליה, היה מי שהחליט במאות השנים האחרונות שקוץ תפוח של שיטת סיאל מרשים למטרות תפילה. שאלת האותנטיות של צמח זה לא הפריעה לו.

בבדיקה נוספת של תמונת הקוץ מקוסטה דה רוביגו (Costa di Rovigo; 16.1.19 משמאל) נמצאה התרחבות דומה בבסיס הקוץ. סביר שגם לכאן הובא בעבר קוץ של שיטת סיאל אשר הקשר בינה לבין כתר הקוצים מירושלים הוא על אחריות המאמין בלבד.

מוזכרים בעמוד זה