חקר גרגירי אבקה ודמות של חבלים שנמצאו על הבד

פורסם: 17 באפריל 2011, י"ג בניסן תשע"א | עודכן: 10/05/14

איור 15.2.1: מיקום ממצאי צמחים וחלקיהם על הבד. למקרא ראה איור 15.1.9.

בפרק הקודם הגענו למסקנה שיש דמויות צמחים על “תכריכי טורינו” בנוסף לדמות האדם הידועה מזה מאות שנים. חקרתי דמויות צמחים אלה בתמונות בעלות איכות גבוהה שצולמו בשנים 1898, 1931, ו-1978. דמויות הצמחים נראו באופן ישיר על הבד במארס 2000. ארבעה מינים מהצמחים שהתגלו נבחרו לשמש כאינדיקטורים גיאוגרפיים בהיות תפוצתם מוגבלת למזרח התיכון. גבולות תחום התפוצה המשותפת שלהם תואמים רצועת ארץ צרה בין ירושלים לחברון; רק לכאן יכלו בני אדם להביא צמחים טריים של מינים אלה ולהניחם על גופת אדם מת. לשמונה מהמינים הפורחים שהונחו בתוך הבד שעטף את גוף המת תקופת פריחה משותפת בחודשים מארס-אפריל. דמויות של קוצי [אשחר ארץ-ישראלי] ו[שיזף מצוי] וקטע קנה של [http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ARUDON עבקנה שכיח] מתקשרים לכמה פסוקים בברית החדשה. מיקום הממצאים על הבד מוצג שנית באיור 15.2.1.

חקר גרגירי האבקה

איור 15.2.2: גרגירי אבקה של עכובית הגלגל (מימין) וגרגר אבקה של צמח מקבוצת הקרדיים (Carduus-type) במשפחת המורכבים.

רבים מודעים למחקר של החוקר השוויצרי ל”זיהוי פלילי” ד”ר מקס פריי, בו פרסם ב-1973 על מציאותם של גרגירי אבקה שמקורם בארץ-ישראל בתכריכי טורינו (איור 15.2.2 משמאל). הוא הצמיד נייר דבק שקוף (צלוטייפ) לבד התכריכים בכמה מקומות, לחץ קמעה באגודלו, הדביק את נייר הדבק לזכוכית נושאת ובדק במיקרוסקופ. דוגמיות שאסף ב-1973 וב-1978 נבדקו על-ידי אחרים לאחר מותו. בשנת 2001 דאגנו להבאת הדוגמיות למומחה ובעל מיכשור מיקרוסקופי משוכלל, פרופ’ ד”ר תומס ליט. לאחר בדיקות מעמיקות הגיע למסקנה שאף אחד מגרגירי האבקה המצויים על זכוכיות הדגימה של ד”ר פריי אינו ראוי להגדרה ברמה של מין. כלומר, כל המסקנות שהסיקו ד”ר פריי ואחרים שנסמכו על פענוח גרגירי האבקה צריכות להיגנז עד שייערך איסוף מחודש והגרגירים יבדקו בשיטות המודרניות לבדיקת גרגירי-אבקה על-ידי מומחה לאזורנו. הדוגמה החשובה ביותר בה נעזרנו בפרסומים קודמים של קבוצת המחקר שלנו, היא גרגר האבקה המובא בצד שמאל של איור 15.2.2.

במבט ראשון אפשר לומר שלגרגיר זה יש “קוצים” הדומים לאלה שבאיור 15.2.2 מימין. אלא שבהתבוננות מעמיקה יותר אפשר לראות שה”קוצים” בתמונה הימנית מחודדים וצפופים יותר מאלה שבשפת הגרגיר בתמונה השמאלית. גרגירי האבקה שבצד ימין נלקחו מצמח של [עכובית הגלגל] והנטייה לקבוע שגם הגרגיר שמשמאל הוא של אותו צמח אינה ראויה. לפי סיכומו של פרופ’ ליט יש לדגום דוגמות חדשות, להכין את החומר לבדיקת גרגירי אבקה בשיטות מודרניות ורק אז להגדיר את החומר על-ידי מומחה לגרגירי אבקה של האזור. מאז כתב את חוות דעתו ב-2001 לא נבדקו גרגירי אבקה בדרך המוצעת ועל כן אין להשתמש במידע מתחום גרגירי האבקה לחקר תכריכי טורינו.

דמויות של קטעי חבל

איור 15.2.3: קטעי חבלים בני 9000 שנה (תוארכו על-ידי C14) מנחל חימר, סביבת ים המלח (באדיבות אגף העתיקות).

החבלים הנפוצים בשימוש עצמי של הבדווים בנגב ובסיני וכן אלה שנמצאו באתרים ארכיאולוגיים (איור 15.2.3) עשויים משני גדילים ועל כן בהפתחם קמעה הם נראים כשרשרת של “חרוזים” שהספרה 8 מרכיבה אותם. בחלקו התחתון של איור 15.2.1 (מצד ימין) מסומנות דמויות של מספר קטעי חבל שנשזר באותה שיטה (איור 15.2.4). שזירת חבלים היא אחת מאהבותי הגלויות (ראו פרק ראשון בספר זה). בבדיקת כל דמויות החבל המצויות באותו אזור של הבד (איור 15.2.5) ומדידת אורכן אפשר להגיע למסקנה שאורך החבל שחלקיו נגלים על תכריכי טורינו הגיע לכ-10 מ’. בספר שכתבנו ב-1999 הבענו השערה שתפקיד החבל היה לקבע את האדם הצלוב על הצלב, מפני ששלושת המסמרים שננעצו בגופו לא היו יכולים להחזיקו צמוד לצלב. בדצמבר 2006 נפתחה ברומא תערוכה מתמדת שנייה של תכריכי טורינו והקרדינל לאג’י, שהיה שגריר הוותיקן בירושלים בשנות ה-1960, גזר את הסרט (איור 15.2.6) וקידש את התערוכה.

לאחר הרצאתי שזרתי חוט מסיבי דקל (איור 15.2.7) ונתתי לקרדינל כמזכרת מהרצאתי. הוא הודה מאוד ואמר שייחודה של המתנה היא שהחוט שזור באותה שיטה בה נשזר החבל עליו שמע לראשונה באותו ערב. הוא הבטיח שישתמש בחוט כסימנייה לספר והחלטתי שכל מי שישמע הרצאתי או יקבל את ספרי יקבל ממני מתנת מזכרת – חוט מעשה ידי. אני שוזר את החוטים מסיבים שמקורם בעלי דקל ה[ושינגטוניה] הגדל בחצר ביתי. עורקי העלה דקים, חזקים ומקבילים. אני מפצל את העלה לסיבי אורך בעזרת סיכה או מחט ושוזר אותם תוך ניצול רגעים פנויים. נסיעה באוטובוס הלוך וחזור בעיר ירושלים מסתכמת ב”יבול” של 10-5 חוטים למזכרת.

איור 15.2.4: דמות קטע של חבל הנראה כשרשרת של כ-8 פעמים הספרה 8. לידו חבל מעלי סוף עם הדגמה של שיטת השזירה של חבל מצמחים.

איור 15.2.5: דמויות של קטעי חבל שאורכן מסתכם לכ-10 מ’.

 

 

איור 15.2.6: הקרדינל לאג’י פותח תערוכה מתמדת על תכריכי טורינו באוניברסיטת “רג’ינה אפוסטולורום” ברומא.

איור 15.2.7: חוטים שנשזרו מסיבי-עלה של דקל (הירוק) וסיבי גזע (החום) ובהמלצת הקרדינל לאג’י מצורפים כסימניה לספר המוצג באיור 15.1.1. מקור התמונה באיור 79 בספר הנזכר.