ארבעת המינים: ערבה, הדס ואתרוג

פורסם: 26 בספטמבר 2010, י"ח בתשרי תשע"א | עודכן: 28/06/15

“ערבי הנחל”

נגה הראובני הקדיש מחשבה רבה ומחקרים מעמיקים לשאלת הערבה הנזכרת בין ארבעת המינים. אין טעם שאעתיק את הדברים שכתב בצורה ברורה בספריו. בשורות הספורות להלן אבקש לאפשר לי לצטט מבלי להביא את המקורות; המתעניין בכך מופנה אל “טבע ונוף במורשת ישראל” (הראובני, 1980).

איור 14.2.22: עלים שמקורם בעץ אחד של צפצפת הפרת בחוף ים המלח.

הסוג [ערבה] (Salix) הוא סוג סבוך וקשה להגדיר בו את המינים עקב הכלאות מרובות בין עצים ממינים שונים. המשותף למרבית מיני ה[ערבה] בעולם הוא גידולם ליד נחלים, נהרות או מעיינות של מים מתוקים. שנו חז”ל: “מיום שחרב בית המקדש התערבבו ערבה וצפצפה”. כך מתברר שיש מקום לבלבול ביניהם. אכן, כאשר מגיעים אל עצי [צפצפת הפרת] הגדלים במעיינות הנושקים לבקעת צין ליד שדה בוקר ובמעיינות של בקעת ים המלח, אפשר להבין את מהות ה”ערבוב”. בסבך של עצי [צפצפת הפרת], בו מצויים עצים בוגרים וצעירים כאחד, ניתן למצוא על אותו ענף עלים צרים ומוארכים (איור 14.2.22, הדומים לעלים של מרבית מיני ה[ערבה]) ועלים אליפטיים (הדומים לעלי מרבית מיני ה[צפצפה]).

חז”ל התלבטו בשאלות אלה כבר בעבר ואני זוכר שהביטוי שלגבי סגר את הדיון על “ערבה מהי?” היה “חילפא – גילא”. כלומר כשרה היא ה[ערבה] שיש לה עלים מעורבים, אשר חלקם כמו החילף (הצרים וארוכים) וחלקם כמגל (גילא). מדיון זה נובע שהערבה המתאימה ביותר היא העץ המקובל אצלנו כ[צפצפת הפרת]. העץ גדל בבקעת הירדן ובבקעת ים המלח, שם מצויים מים מתוקים, ליד הירדן וליד מעיינות של מים מתוקים במחוזות חמים. בשלבנו את נקודות הציון עליהם מצביעים [תמר מצוי] ו[צפצפת הפרת] אנו מגיעים ממצרים דרך המדבר אל מרגלות רכסי ההרים הגובלים את בקעת הירדן כלפי מערב.

ענף עץ עבות

איור 14.2.23: הדס מצוי פורח ונושא פרי.

כאשר חצו בני ישראל את הירדן ועלו בהרים של צפון הארץ נתקלו בחורשים סבוכים. אין לי רעיון שונה מהמקובל על הצמח המייצג את החורש הסבוך. ה[הדס] שנטעתי בגבולה של גינת ביתי מהנה אותנו במהלך כל השנה בירקותו הרעננה (איור 14.2.23).

פרי עץ הדר

לא התעניינתי באתרוג עד שעמיתי מקפריסין יורגו חדג’יקיריקו כתב ספר על הצמחים הריחניים של קפריסין. האתרוג היה בעבר אחד מגידולי התרבות החקלאית של קפריסין. צילמתי למענו בשרון, מדרום לחדרה, אי אלו אתרוגים. משלא הצלחתי כיום למצוא תמונותיהם במאגרים שלי, עלה בדעתי שמר חדג’יקיריקו מסודר הרבה יותר ממני. ביקשתי ממנו העתקי התמונות והללו הגיעו אלי רבע שעה אחרי שיחת טלפון קצרה (איורים 14.2.24, 14.2.25).

איור 14.2.24: אתרוג עם פיטם בולט. הנקודות הכהות על הפרי הן חדרי השמן האתרי בו נאגר החומר שמדיף הפרי הריחני.

איור 14.2.25: אתרוג עם פיטם בולט.